Chirurgia krótkoterminowa

Chirurgia krótkoterminowa określana również chirurgią jednego dnia to tryb wykonywania zabiegów operacyjnych w możliwie krótkim czasie, zwykle czas pobytu nie przekracza jednej doby.

Takie podejście do zabiegów operacyjnych zostało wprowadzone kilkanaście lat temu w zachodnich klinikach i z powodzeniem zostało przyjęte również na polskim rynku usług medycznych.

chirurgia krótkoterminowa rydułtowy

Korzyści dla pacjenta jakie wprowadził tryb chirurgii krótkoterminowej to między innymi : krótki czas pobytu w oddziale (do 24 godzin), minimalizacja zagrożenia zakażeniami szpitalnymi, terminowość wykonania zabiegu (pacjent zgłasza się w dniu zabiegu), szybki powrót do domu, szybszy powrót do zdrowia, a przede wszystkim mniejszy stres pacjenta.

W ramach chirurgii krótkoterminowej w naszym oddziale wykonujemy zabiegi z zakresu :


Każdorazowe podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu w trybie krótkoterminowym wymaga przeprowadzenia odpowiednich konsultacji lekarkich oraz niezbędnych, szczegółowych badań diagnostycznych. Jest to warunek niezbędny, który pozwoli lekarzowi zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu.

Rejestracja do zabiegów w oddziale chirurgi krótkoterminowej odbywa się na Izbie Przyjęć tel 32 457 64 37.

-- świadczenia refundowane przez nfz realizowane są na podstawie skierownia lekarza rodzinnego lub specjalisty

-- pozostałe świadczenia - komercyjne reazlizowane są bez skierowania

Rejestracja

Rejestracja do Poradni Chirurgicznej jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800

Telefony do rejestracji : 32 729 40 68, 32 729 49 33

Warunki rejestracji

  • posiadanie ważnej legitymacji ubezpieczeniowej
  • skierowanie do poradni wystawione przez lekarza POZ lub innego specjalistę
refundacja z NFZ

Refundacja NFZ

Oddział Chirurgii krotkoterminowej w zakresie Chirurgii Ogólnej. Refundacja NFZ obejmuje wykonanie swiadczeń zgodnie z aktualnym katalogiem świadczeń NFZ.