Pracownia USG

Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem do diagnostyki USG z wykorzystaniem którego istnieje mozliwość wczesnego wykrywania nieprawidłowości i zmian w obrębie badanych narządów.

pracownia usg

W naszej pracowni istnieje również mozliwość wykonania USG Dopplerowskiego dzięki któremu możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, mogących w konsekwencji prowadzić do bardziej skomplikowanych schorzeń układu krążenia oraz innych narządów.

Badanie USG, jak również badanie USG Dopplerowskie jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne.

Rejestracja

Rejestracja do Poradni Chirurgicznej jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800

Telefony do rejestracji : 32 729 40 68, 32 729 49 33

Warunki rejestracji

  • posiadanie ważnej legitymacji ubezpieczeniowej
  • skierowanie do poradni wystawione przez lekarza POZ lub innego specjalistę
refundacja z NFZ

Refundacja NFZ

Oddział Chirurgii krotkoterminowej w zakresie Chirurgii Ogólnej. Refundacja NFZ obejmuje wykonanie swiadczeń zgodnie z aktualnym katalogiem świadczeń NFZ.