Usuwanie zaćmy

Zaćma inaczej zwana kataraktą jest wrodzonym lub degeneracyjnym schorzeniem prowadzącym do zmętnienia soczewki oka, proadzącym do całkowitej ślepoty. Występowanie zaćmy jest najczęściej związane z procesem starzenia się, cukrzycą, urazami, zabiegami operacyjnymi gałki ocznej itp.

usuwanie zaćmy

Rozwój medycyny na dzień dzisiejszy jako jedyną skuteczną metodę leczenia zaćmy wskazuje zabieg operacyjny polegający na usunięciu zmętniałej soczewki.

Jest to najczęściej wykonywany zabieg okulistyczny. Operacje zaćmy wykonujemy w trybie chirurgii krótkoterminowej co pozwala pacjentowi opuścić oddział w przeciągu 24 godzin od jego wykonania.

Po zabiegu usunięcia zaćmy może być konieczne zastosowanie dodatkowej korekcji za pomocą okularów i jest to uwarunkowane od stopnia jej zaawansowania i wielu innych czynników o których zostaniesz poinformowany przez lekarza prowadzącego.

Operacje usunięcia zaćmy w naszym oddziale są wykonywane za odpłatnością.

Rejestracja

Rejestracja do Poradni Chirurgicznej jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800

Telefony do rejestracji : 32 729 40 68, 32 729 49 33

Warunki rejestracji

  • posiadanie ważnej legitymacji ubezpieczeniowej
  • skierowanie do poradni wystawione przez lekarza POZ lub innego specjalistę
refundacja z NFZ

Refundacja NFZ

Oddział Chirurgii krotkoterminowej w zakresie Chirurgii Ogólnej. Refundacja NFZ obejmuje wykonanie swiadczeń zgodnie z aktualnym katalogiem świadczeń NFZ.